יהודה הגר מארח

את

משה בקר

מאוד ישראלי - מאוד מצחיק

מארח: יהודה הגר

בקר מספר בצורה קלילה ומצחיקה
את כל הסודות של מאחורי התיאטרון הישראלי.
מיטב השירים מהקלאסיקה הישראלית
על העבודה המשותפת עם נעמי שמר
על זוגיות ועל החיים בכלל.