• Facebook

להקת הזהב

המקהלה הייצוגית של גמלאי תל אביב יפו

בהפקת אגף הגמלאים והמחלקה למופעים של עיריית תל אביב יפו

מנהלת מקהלה

מנצח ומנהל מוסיקאלי

מפיקה

חברות וחברי הלהקה

רונית אלנברג
ולנטינה בורודין
ג'ון פולטון
שושנה קרויטורו
זמרת בלהקת הזהב של גמלאי תל אביב
יוסי אלמגור
נילי חריש
אריק אגם
אתי אורן
בוריס קוזמנקו
פרידה גינדי
יהודה סבטובסקי
שרה מירום
תמי בצר
פסח גרף
שרית כהן
רבקה מן
יוסי סובה
לורה בר
צילה תמיר ענבר
אמנון גוריון
מירי כהן
בתיה רוזנקרנץ
ישי סולמי
לינדה מנשה
כרמלה הררי
פרי גביש
לב אפשטיין
מרסל פרץ
יוסי גרג'י
אידה בן שישו
יוסי אבן דוד
חנן אשד
דפנה שפרנק
צביקה זהר
נעמה חנוך
לאה פיטו
אילן פרומקיס
גילה שוילי
סמי בן שחר
Show More
שרית כהן