החגיגה נגמרת

החגיגה נגמרת - סופרןלהקת הזהב
00:00 / 03:22
החגיגה נגמרת - אלטלהקת הזהב
00:00 / 03:22
החגיגה נגמרת - טנורלהקת הזהב
00:00 / 03:22
החגיגה נגמרת -- בס האריטוןלהקת הזהב
00:00 / 03:22